Privacy

Inleiding
Argos streeft ernaar om uw privacy te beschermen. In deze verklaring worden de stappen beschreven die wij ondernemen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer u een van onze websites bezoekt. Daarnaast wordt ingegaan op de persoonsgegevens die wij verzamelen, de doelstellingen waarvoor wij deze gegevens gebruiken en de keuzen die u hebt met betrekking tot ons gebruik van deze gegevens. In dit gedeelte wordt ook beschreven met welke stappen wij uw persoonsgegevens beschermen. Door onze websites te bezoeken stemt u in met het verzamelen van gegevens en de gebruiksmethoden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

De gegevens die wij verzamelen
Gegevens die rechtstreeks van u worden verkregen. In het algemeen kunt u de websites van Argos Groep bezoeken zonder persoonsgegevens in te voeren. Op bepaalde pagina’s kunnen wij u om persoonsgegevens vragen, zodat wij kunnen reageren op uw vraag of uw sollicitatie. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen bestaan uit:

– contactgegevens, zoals uw naam, aanspreekvorm, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en huisadres;
– gegevens waarmee onze websites worden aangepast en het gebruik van de websites wordt vereenvoudigd;
– informatieaanvragen over onze producten en services; gegevens waarmee wij kunnen vaststellen welke producten en services het beste voldoen aan uw eisen;
– feedback van u over onze websites en onze producten en services in het algemeen.

U bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar als u dat niet doet, zijn wij mogelijk niet in staat om u de aangevraagde service te leveren.

Automatisch verzamelde gegevens
Wij verzamelen gegevens over uw bezoeken aan onze sites, waaronder de pagina’s die u bekijkt, het aantal overgebrachte bytes, de koppelingen waarop u klikt, de materialen die u opent en andere acties die worden uitgevoerd op sites van Argos. Wij verzamelen ook bepaalde standaardgegevens die door uw browser worden verzonden naar elke website die u bezoekt, zoals uw IP-adres (Internet Protocol), het type, de mogelijkheden en de taal van uw browser, uw besturingssysteem, de datum en het tijdstip waarop u toegang verkrijgt tot de site, en de website waarop u een koppeling naar onze site hebt gebruikt. Wij koppelen deze gegevens niet aan uw identiteit.

De wijze waarop wij deze gegevens gebruiken
Beantwoording vragen en sollicitaties. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de beantwoording van uw vragen en sollicitaties.

Verbetering van websites
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om onze websites en gerelateerde producten of services van Argos Groep te verbeteren, of om onze websites eenvoudiger toegankelijk te maken door te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft op te geven of door onze websites aan te passen aan uw specifieke voorkeuren of interessen.

Communicatie
Met uw toestemming kunnen wij persoonsgegevens die wij via onze websites hebben verzameld, gebruiken om u op de hoogte te stellen van producten of services die beschikbaar zijn bij Argos. Wanneer wij gegevens verzamelen die kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen over onze producten en services, bieden wij u altijd de mogelijkheid om aan te geven dat u dergelijke berichten niet wilt ontvangen. Bovendien bevatten alle e-mailberichten die wij verzenden een koppeling waarmee u zich kunt afmelden, zodat u dergelijke berichten niet langer zult ontvangen. Als u zich afmeldt, verwijderen wij u binnen tien werkdagen uit de desbetreffende lijst.

Sollicitaties
Bij een sollicitatie of informatieaanvraag over vacatures kunt u ons informatie over uzelf bieden, zoals een curriculum vitae. Wij kunnen deze informatie binnen de gehele Argos Groep gebruiken met het oog op een eventuele dienstbetrekking. Wij bewaren deze gegevens voor toekomstige vacatures, tenzij u aangeeft dat dit niet wenselijk is.

De wijze waarop wij cookies en webbakens gebruiken
Cookies zijn kleine bestanden die door websites worden opgeslagen op uw vaste schijf of in het geheugen van uw browser. Wij kunnen cookies gebruiken om bij te houden hoe vaak u de site bezoekt, het aantal bezoekers aan de site te registreren, het gebruik van onze sites door bezoekers te bepalen en te analyseren (met inbegrip van de effectiviteit van on line advertenties), gegevens op te slaan die u opgeeft (zoals uw voorkeuren) en om technische gegevens op te slaan die nuttig zijn voor uw interacties met onze websites. Wij kunnen sessiecookies (cookies die worden verwijderd wanneer uw browsersessie eindigt) gebruiken om uw gebruikers-id en elementen van uw gebruikersprofiel op te slaan, uw navigatie op onze websites te vereenvoudigen (vooral met betrekking tot het zoeken naar informatie en het plaatsen van orders) en andere gegevens op te slaan die nuttig zijn om de sessie te beheren. U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. Door de meeste internetbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt doorgaans de browserinstellingen wijzigen zodat cookies worden geweigerd of een melding wordt weergegeven wanneer een cookie wordt opgeslagen op uw computer. Als u echter cookies weigert, kunt u mogelijk niet alle functies benutten van de website van Argos Groep. Onze website kan ook elektronische afbeeldingen bevatten die webbakens worden genoemd (ook bekend als single-pixel GIF’s), waarmee wij het aantal gebruikers kunnen tellen dat deze pagina’s heeft bezocht. Wij kunnen ook webbakens opnemen in reclameberichten of nieuwsbrieven per e-mail om na te gaan of de berichten worden geopend en gebruikt.

Toestemming voor het plaatsen van cookies
Volgens de daarover in Nederland aangenomen wet zullen wij vooraf toestemming vragen voor het plaatsen van deze cookies. Helaas is het zo dat het gebruik van embedded content van anderen, zoals bijvoorbeeld presentaties van Youtube of Vimeo er toe kan leiden dat er informatie over bezoekers wordt bijgehouden. Hier hebben wij geen controle over. Bezoekers kunnen gebruik maken van tools als Ghostery om eventueel dit te blokkeren.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Cookierecht: “Cookierecht.nl
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising

Verstrekking van persoonsgegevens
Behalve zoals hierna wordt beschreven, worden persoonsgegevens die u aan Argos verstrekt via onze websites niet zonder uw toestemming doorgegeven aan bedrijven buiten Argos en dochterondernemingen of aangesloten bedrijven.

Verstrekking aan serviceproviders
Argos werkt samen met andere bedrijven om services namens ons te leveren, zoals de hosting van websites, het verzenden van gegevens en het analyseren van websites. Wij verstrekken deze bedrijven alleen de elementen van uw persoonsgegevens die zij nodig hebben om deze services te leveren. Deze bedrijven en hun werknemers zijn niet bevoegd om deze persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Verstrekking in verband met acquisities of afstotingen
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Argos om strategische of andere zakelijke redenen besluit om bedrijven in bepaalde landen te verkopen, te kopen, te fuseren of op andere wijze te reorganiseren. Bij een dergelijke transactie kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan potentiële of uiteindelijke kopers, of worden ontvangen van verkopers. Het is het beleid van Argos Groep om bij dergelijke transacties zorg te dragen voor de bescherming van de gegevens.

Verstrekking om andere redenen
Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken als dit volgens de wet verplicht is of omdat wij in goed vertrouwen menen dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten of juridische acties waarmee wij worden geconfronteerd, om onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen, of in urgente gevallen om de persoonlijke veiligheid van personen te beschermen.

Veiligheid
Argos streeft ernaar om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden bijvoorbeeld opgeslagen op computersystemen die beperkt toegankelijk zijn en zich bevinden in faciliteiten die eveneens beperkt toegankelijk zijn. Wanneer u informatie opvraagt die uniek is voor u gebruiken wij beveiligingstechnologieën die voldoen aan de industriële standaard, zoals het SSL-protocol (Secure Socket Layer), om deze informatie gecodeerd te verzenden via internet.

Uw persoonsgegevens controleren
In bepaalde gevallen kunt u persoonsgegevens die via onze websites zijn verstrekt, controleren en corrigeren door naar de pagina te gaan waarop u deze gegevens hebt ingevoerd. In alle gevallen kunt u een verzoek indienen om persoonsgegevens die via onze websites zijn verzameld te controleren en te corrigeren, of u kunt door een formulier in te vullen contact met ons opnemen en Argos Groep verzoeken deze gegevens niet langer te gebruiken. Mogelijk moeten wij stappen ondernemen om uw identiteit vast te stellen voordat wij u toegang bieden tot uw persoonsgegevens. U kunt ons helpen zorg te dragen voor de correctheid van uw gegevens door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen van uw postadres, telefoonnummer of e-mailadres.

Koppelingen naar andere sites
Onze websites kunnen koppelingen naar andere sites bevatten, zoals sites van Argos distributeurs en -verkoopkanalen, professionele organisaties en overheidsinstanties, alsmede publicaties. Hoewel wij proberen alleen koppelingen te bieden naar sites die beschikken over dezelfde hoge normen en hetzelfde respect voor privacy als wij, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of handelwijze met betrekking tot privacy van andere sites.

Uitoefening van deze privacyverklaring
Als u vragen hebt over deze verklaring en de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen direct reageren op uw verzoek en wij streven ernaar om een bevredigende oplossing te bereiken.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring
Argos kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. Wanneer wij dit doen, wijzigen wij de datum ‘Laatst gewijzigd’ die onder en boven aan deze privacyverklaring wordt vermeld. Wij zullen uw toestemming vragen voor alle wijzigingen aan deze privacyverklaring waarmee de wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt of verstrekt, substantieel wordt uitgebreid op manieren die niet zijn gepubliceerd in deze privacyverklaring op het moment dat de gegevens werden verzameld.

Contact

T: +32 (0)800 24 250 (NL) | +32 (0)800 24 260 (FR)

E: info@argosenergies.be | info@argosenergies.lu

 

Adres

Argos | Wiedauwkaai 75 | 9000 Gent | België

Alles over Argos

Argos voorziet u van brandstof en brandstofadditieven via verdelers door heel België en Luxemburg.

Sinds september 2015 is Argos gefuseerd met het Zwitserse bedrijf VARO. De toonaangevende oliemaatschappij VARO is actief op het gebied van raffinage, opslag en distributie van olieproducten. Samen met VARO bedienen wij de markt in Noordwest-Europa. Dat doen wij op een veilige en efficiënte wijze.

In onze raffinaderijen in Beieren (Duitsland) en Cressier (Zwitserland) destilleren wij benzine, diesel en stookolie uit ruwe olie. Daarna verzorgen wij het transport, de opslag en de distributie van deze producten naar onze klanten in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.

Klik hier voor meer informatie over onze activiteiten.